Svatý Charbel Makhlouf

Upozornění: Na základě komunikátu Polské biskupské konference se distancujeme od kněze J. Cieleckeho, který se dopustil aktu apostaze připojením se k Polské národní cirkvi (PNCC). 

      Notice: Based on the communication of the Polish Bishop's Conference, we distance ourselves from the priest                 J. Cielecki, who committed the apostasy associated with the Polish National Church (PNCC).

Svatý Charbel
Katolík
560px-Coat_of_Arms_of_the_Maronite_Patriarchate.svg
Vítejte na stránkách modlitebního společenství sv. Charbela

Důležitá informace

(6.7.2020)

"Bohužel nedávno o. Jarosław Cielecki udělal akt apostaze, opustil římskokatolickou církev  a připojil se k náboženské komunitě, která neudržuje jednotu s papežem. Z tohoto důvodu nemůže nadále vykonávat duchovní péči o věřící římskokatolické církve.

...Osoby náležící do římskokatolických komunit       sv. Charbela můžou najít duchovní podporu v Nadaci maronitských misí (Maronicka Fundacja Misyjna), jejímž předsedou je otec biskup Andrzej Siemieniewski, pomocný biskup arcidiecéze ve Wroclavi."

Przewodniczący Komisji Nauki Wiary KEP

6 lipca 2020 r.

Polská biskupská konference

Převzato z ekai.plmisyjne.pl

„Buďte mnichy v samém středu světa - k tomu nepotřebujete hábit. Zasévejte zrno modlitby a vůni kadidla. Buďte svatí a posvěcujte zemi. Cesta svatosti je dlouhá, ale buďte si jisti, že když budou vaše myšlenky zaujaty Bohem a vaše srdce naplní Boží láska, tehdy do vašich nohou vejde Boží moc a vy dojdete bezpečně do cíle. Vězte, že pokaždé, když se modlíte, modlím se já spolu s vámi, abyste se stávali svatými a jméno Páně, aby bylo velebeno. “
 
Poutě za uzdravení, po mši svaté litanie k sv. Charbelovi,  svátostné požehnání a také možnost přistoupit k pomazání olejem sv. Charbela bude v roce 2020 každou druhou neděli v měsíci (kromě dubna a září) v poutním kostele Panny Marie Sedmibolestné na Cvilíně v Krnově.
 

POSELSTVÍ

SV. CHARBELA

ODKAZY

FILM SV. CHARBEL

slovenské titulky

DOKUMENT O SV. CHARBELOVI

slovenské titulky

Návštěvnost: